• share

  Oduzimanje povećava uštedu

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  Oduzimanje povećava uštedu.

  3M™ punioci, 3M™ Scotch-Weld™ lepljive paste i laki polisulfidni zaptivači smanjuju težinu aviona, maksimiziraju efikasnost, minimizraju troškove i poboljšavaju održivost.

  Oduzimanje povećava uštedu.

  3M™ punioci, 3M™ Scotch-Weld™ lepljive paste i laki polisulfidni zaptivači smanjuju težinu aviona, maksimiziraju efikasnost, minimizraju troškove i poboljšavaju održivost.

  Oduzimanje povećava uštedu.

  3M™ punioci, 3M™ Scotch-Weld™ lepljive paste i laki polisulfidni zaptivači smanjuju težinu aviona, maksimiziraju efikasnost, minimizraju troškove i poboljšavaju održivost.

  • Aircraft Weight Reduction

   Što je manja težina aviona, to je manja njegova potrošnja goriva. A kada gorivo čini skoro 30% troškova avio kompanije, onda je to jedna važna jednačina. I to ona koja se brzo sabira kada se pomisli na posledice za životnu sredinu. Avioni sa 3M™ puniocima šupljina, 3M™ Scotch-Weld™ lepljivim pastama i lakim polisulfidnim zaptivačima mogu da teže do 1.000 funti manje od aviona sa konkurentnim materijalima. Smanjenje težine upotrebom 3M punilaca, pasta i zaptivača znači maksimalna efikasnost, minimalni troškovi i bolja održivost.

   Saznajte kako nekoliko (hiljada) funti manje čini avion efikasnijim.

   DA AVION BUDE LAKŠI