Šumski pejzaž
Naše opredeljenje ka održivom šumarstvu

Smatramo da je naša dužnost da zaštitimo ugrožene habitate i biljne i životinjske vrste širom sveta.

Kompanija '3M' spada među najpriznatije svetske kompanije po svojoj predanosti očuvanja okoline.

Već više od 40 godina, '3M' zauzima vodeću poziciju među svetskim kompanijama i među prvima je uvela pojam održivosti u svoje proizvodne procese, počevši od revolucionarnog programa isplativosti prevencije zagađenja (3P) iz 1975. godine, pa sve do bogate palete održivih proizvoda koje imamo danas.

Takođe smo pred svoju kompaniju postavili stroge ciljeve u vezi s očuvanjem okoline, a radi hvatanja u koštac s problemom klimatskih promena, upravljanja vodama, ispuštanjem plinova u atmosferu i smanjenjem otpada, uz istovremeno unapređenje reciklaže i povećanja sadržaja reciklažnog materijala u našoj ambalaži.

Kao globalna kompanija, smatramo da imamo odgovornost prema društvu, a posebno prema društvenim zajednicama u kojima živimo i radimo. To između ostalog obuhvata i zaštitu ugroženih vrsta i staništa. Donirali smo preko 20 miliona dolara Društvu za zaštitu prirode u svrhu zaštite ugroženih bioraznolikosti i staništa u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Meksiku i Brazilu.

 


  • U sklopu naših svekupnih napora ka održivosti, uspostavili smo dugoročnu posvećenost održivom upravljanju šumama. Stoga proizvode od papira nabavljamo od dobavljača za koje smatramo da dele iste vrednosti kao mi i da su u istoj meri posvećeni očuvanju površina pokrivenih šumom.

    Sajt 3M Pulp and Paper Sourcing Policy  osmišljen je da bi se obezbedilo da sva sirova drvna vlakna koja se koriste u proizvodnji naših proizvoda na bazi papira i ambalaže potiču iz izvora koji se bave zaštitom šuma i koja poštuju prava radnika i ljudi koji žive u šumama ili čiji život zavisi od šuma. '3M' koristi isključivo drvnu sirovinu poznatog i dokazano zakonitog porekla, i koja je dobijena uz poštovanje principa zaštite šuma sa bogatim rezervama ugljenika, očuvanja vrednosti šuma, kao i ljudskih prava radnika i domorodaca.

    U partnerstvom smo odnosu sa Šumskim Fondom (The Forest Trust - TFT), neprofitnom organizacijom sa bogatim iskustvom u davanju smernica kompanijama u oblasti razvoja i uvođenja odgovorne eksploatacije celuloze i papira i unapređenja upravljanja šumskim gazdinstvima kroz globalne lance nabavke. Obavezali smo se, zajedno sa našim neposrednim i posrednim dobavljačima, da ćemo obezbediti sledivost sirovina koje koristi '3M' od pilane do šume, da ćemo im kroz svoju poslovnu politiku obezbediti edukaciju u vezi problema šumarstva, i podržati ih u naporima da uspostave sopstvene programe praćenja porekla sirovina. Kroz ovakvu saradnju u okviru naše poslovne politike, koristimo moć našeg lanca nabavke kako bismo promovisali odgovornu eksploataciju sirovina i održivost šumskog bogatvstva širom sveta.


  • '3M' nastavlja sa promocijom razvoja održivih proizvoda. Jedan od primera su naši Post-it® Zeleni blokčići (Post-it® Greener Notes) i Post-it® Reciklirani blokčići (Post-it® Recycled Notes), izrađeni od 100% recikliranog papira, dok je ambalaža za reciklirane blokčiće takođe proizvedena od 100% recikliranog kartona. Naša ponuda obuhvata i Post-it® 100% reciklirane samolepljive papiriće (Post-it® 100% Recycled Pop-Up Notes), Post-it® Zelene obeleživače strana (Post-it® Greener Pagemarkers), kao i Post-it® reciklirane table za prezentacije (Post-it® Recycled Easel Pads). Svi Post-it® blokčići su 100% reciklabilni

    Određeni proizvodi u okviru Post-it® i Scotch® robnih marki sada koriste revolucionarno, novo lepilo koje se u najvećoj meri izrađuje od obnovljivih biljnih vrsta. Na taj način se smanjuje upotreba nafte u procesu proizvodnje, što je naravno dobro po životnu sredinu.

    Sve navedeno zajedno doprinosi očuvanju šuma u svetu, umanjuje efekte klimatskih promena i unapređuje kvalitet života širom sveta. Kroz tesnu saradnju sa našim dobavljačima, zaposlenima, kupcima i predstavnicima lokalnih zajednica, nastavićemo da zadovoljavamo potrebe današnjeg društva i u isto vreme da poštujemo potrebe budućih generacija.