Saradnja među ljudima
Posvećenost principima globalnog dogovora UN

3M se s ponosom pridržava poštovanja principa u oblasti ljudskih prava, rada, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije.

Globalni dogovor UN

Globalni dogovor UN (UNGC) predstavlja stratešku političku inicijativu za delatnosti koje su posvećene usklađivanju svog poslovanja i poslovne strategije sa deset univerzalno prihvaćenih principa u oblasti ljudskih prava, rada, životne sredine i borbe protiv korupcije. 3M je postala članica-potpisnica Globalnog dogovora UN u februaru 2014. godine.


 


 

 • Inge Thulin - Izršni direktor

  Naše opredeljenje - Poruka našeg predsednika i izvršnog direktora

  Sa zadovoljstvom mogu da potvrdim da 3M podržava deset principa globalnog dogovora UN. Iako smo uvek postupali u skladu sa osnovnim vrednostima koje zastupa UNGC, ponosni smo što smo i na ovakj formalan način ozvaničili svoje opredeljenje tim principima. Kroz to opredeljenje iskazujemo svoju nameru da pomenute principe usvojimo i učinimo ih sastavnim delom strategije, kulture i svakodnevnih poslovnih aktivnosti naše kompanije. Takođe se uvek rado uključujemo i tražimo saradnju u projektima koji će dovesti do napretka i opšteg razvoja ciljeva Ujedinjenih Nacija širom sveta.

  S poštovanjem,

  Inge G. Thulin
  Predsedavajući upravnog odbora, Predsednik i izvršni direktor


Principi

 • Ljudska prava

  Princip 1: Privredni subjekti trebali bi da podržavaju i poštuju zaštitu međunarodno proklamovanih ljudskih prava; i
  Princip 2: proverite da ne saučestvuju u zloupotrebi ljudskih prava.

 • Radna snaga

  Princip 3: Privredni subjekti trebali bi da podržavaju slobodu udruživanja i efektivno priznavanje prava na udruženi rad;
  Princip 4: ukidanje svih oblika prinudnog i prisilnog rada;
  Princip 5: efektivno ukidanje izrabljivanja dece, i
  Princip 6: ukidanje diskriminacije u oblasti zapošljavanja i rada.

 • Životna sredina

  Princip 7: Privredni subjekti trebali bi da podržavaju primenu mera predostrožnosti u pogledu eventualnih opasnosti po životnu sredinu;
  Princip 8: preduzimanje inicijativa u cilju povećanja odgovornosti za zaštitu životne sredine; i
  Princip 9: ohrabrivati razvoj i upotrebu ekoloških tehnologija.

 • Borba protiv korupcije

  Princip 10: Privredni subjekti trebali bi da se bore protiv korupcije i da je suzbijaju u svim oblicima, uključujući i iznudu i mito.


Saopštenje kompanije 3M o napretku

 • Poslovne aktivnosti i rad kompanije '3M' usmereni ka primeni 10 principa Globalnog dogovora UN u okviru poslovnih strategija i poslovanja na globalnom nivou prikazani su u našem 2014 Sustainability Report. Indeks Globalnog dogovora UN, naveden u izveštaju, poziva se na svaki od 10 principa i prikazuje naš odnos u odgovarajućim poglavljima.