Scena na mostu
Postavljamo i ispunjavamo ciljeve za narednih 25 godina

Ciljevi i napredak

Postavljanje ciljeva u oblasti održivog razvoja nije novina u kompaniji '3M'. Mi postavljamo globalne ciljeve u očuvanju životne sredine još od 1990. godine. Kao značajan deo u istorijatu naše kompanije, pomenuti ciljevi doprineli su da se značajno umanji i naš negativan uticaj na životnu sredinu i promovisali nas u lidera u obasti očuvanja životne sredine.

Ne zaustavljajući se na tome, sa ponosom ističemo da se nismo ograničili samo na svoje poslovne aktivnosti, već smo se usredsredili na podršku ciljeva održivosti i potreba naših klijenata i zajednica u kojima živimo. I dok smo svesni značaja onoga što činimo u okviru svojih sopstvenih poslovnih aktivnosti, i što ćemo nastaviti da dodatno unapređujemo, uvideli smo da se može ostvariti mnogo veći efekat ako se potrudimo da, u saradnji sa drugima, razumemo i prevaziđemo izazove sa kojima se suočavamo


Svoje ciljeve i strategiju na polju održivosti postižemo kroz:
 

 • pružanje vrhunskog kvaliteta svojih proizvoda i usluga i kroz naš lanac nabavke,
 • uvođenje inovacija u cilju unapređenja kvaliteta života u saradnji sa našim kupcima i partnerima i
 • obogaćivanju društvenih zajednica u kojima živimo i radimo. 


Kada razmišljamo o svojim kupcima, partnerima i društvenim zajednicama, kao i našim zajedničkim potrebama i izazovima sa kojima se susrećemo, vidimo zajedničke mogućnosti. Pored izazova iz oblasti očuvanja životne sredine, prepoznajemo povezanost socijalnih izazova s kojima se susrećemo u svojim naporima stvaranjem boljeg sveta. Naša ambicija je da, kroz saradnju, stvorimo svet u kojem će svaki pojedinac živeti bolje – u kojem će prirodni resursi biti uvek dostupni, u kojem će svim ljudima biti dostupne mogućnosti za obrazovanje i zapošljavanje, i u kojem će sve društvene zajednice biti bezbedne, zdrave, povezane i uspešne. 


Svoje ciljeve i planove za sledećih 10 godina uklopili smo u zajedničke globalne okvire, a u cilju stvaranja takvog sveta u budućnosti. Kroz prepoznavanje međusobnih veza i preklapanja preuzetih obaveza i njihovog uticaja na mnogobrojne izazove s kojima se suočavamo, svoje napore smo usmerili prvenstveno ka rešavanju osnovnih problema koje svaki cilj teži da prevaziđe. Sa retkim izuzecima, svi ciljevi su globalni, sa početnim datumom u 2015., a završnim u 2025. godini. 
Pozivamo vas da saznate još više o ovome i da nam se pridružite u putovanju ka poboljšanju života svakog pojedinca.

 


Skorija dostignuća

 • Sa proizvodnim pogonima u oblastima od zdravstvene zaštite, preko elektronike do proizvoda za automobilsku industriju, pronalazimo nove tehnologije koje svakodnevni život čine lakšim, bezbednijim i ispunjenijim. Među skorije načine na koje smo uveli svoje ideje i inovacije u cilju postizanja održivije budućnosti, ubrajamo:

   

  • U 2014. godini, osvojili smo nagradu ENERGY STAR®, koju dodeljuje agencija za zaštitu životne sredine u SAD, za napore koje ulažemo u cilju očuvanja energije širom sveta. To je bila 10-ta uzastopna godina da kompanija '3M' osvaja tu prestižnu nagradu, što je presedan u privrednom svetu. Takođe smo se ponovo našli na listi Dow Jones Indeksa Održivosti – privilegija koju imamo još od 1999. godine.
  • Razvili smo i izbacili na tržište veliki broj proizvoda usmerenih ka održivoj proizvodnji, od energetski štedljivih folija za tablet računare, Post-it® Zelenih blokčića, vazdušnih brana i zaptivnih rešenja u građevinskoj industriji, preko Envision® grafičkih folija, 360 Encompass™ zdravstvenog informacionog sistema, pa sve do štedljive, višestruko nagrađivane LED tehnologije.
  • Stalan uspeh našeg programa Isplativosti Prevencije zagađenja, koji se ogleda i u sprečavanju kontaminacije skoro 2 miliona tona vazduha, vode i otpadnog materijala, kao i u globalnom smanjenju emisije gasova uzročnika efekta staklene bašte za čitavih 57% u periodu od 2002. do 2013. godine, i to u apsolutnom iznosu (iako je obim prodaje kompanije porastao za 30 procenata u istom periodu).
  • Stalna podrška zaštiti i obnovi vitalnih eko-sistema širom sveta. Kroz saradnju sa partnerima poput Društva za očuvanje prirode (The Nature Conservancy), '3M' Fondacija obezbedila je preko 21 milion dolara za očuvanje više od 1 mmiliona jutara zemljišta.
  • Više od 61.6 miliona dolara vrednosti donacija u gotovini i robi širom sveta tokom 2013. godinePogledaj više o učešću kompanije '3M' u životu društvenih zajednica.
  • Početkom 2014. godine, priključili smo se u United Nations Global Compact.Kompanija '3M' uvek je postupala u skladu sa osnovnim vrednostima navedenim u Dogovoru, i ponosni smo da možemo i formalno da ozvaničimo svoje opredeljenje ka sprovođenju njegovih 10 principa u oblasti ljudskih prava, zaposlenja, očuvanja životne sredine i borbe protiv korupcije, kao i unapređenje našeg partnerskog odnosa sa organizacijom.