Pustinsjki pejzaž
Suočavanje sa globalnim izazovima
Preuzmite naš izveštaj o održivosti (PDF, 20K)

Globalni izazovi

Mi u kompaniji '3M' na održivost gledamo kroz prizmu zajedničkih globalnih potreba i budućnosti našeg poslovanja. Sa rastom svetske populacije, posebno u zemljama sa nerazvijenom privredom, neophodno je suočiti se sa izazovima dostupnosti energije i energetske bezbednosti, nedostatka sirovina, zdravstvene zaštite ljudi, obrazovanja i razvoja, kako bi se ljudima širom sveta omogućilo da vode zdrav i ispunjen život.

Svakoga dana, inovacije u kompaniji '3M' ka prevazilaženju najvažnijih svetskih problema u sledećim oblastima:
- Sirovina
- Voda
- Energije & bezbednosti
- Zdravlja & zdravstvene zaštite
- Obrazovanja & razvoja

Kroz naša opredeljenja i naše ciljeve odslikava se naša usredsređenost ka doprinosu u prevazilaženju navedenih globalnih izazova. Saznajte više o našim ciljevima i rezultatima..

 


Priče

 • Oduzimanje kroz sabiranje.

  3M™ sredstva za ispunu, 3M™ Scotch-Weld™ lepila u tubi i laki polisulfitni zaptivni silikoni doprinose smanjenju težine vazduhoplova, postizanju maksimalne efikasnosti, svođenju troškova na minimum i unapređenju održivosti.

  Oduzimanje kroz sabiranje. Oduzimanje kroz sabiranje.
 • Kako manje stvara više kod hlađenja hardvera.

   3M™ Novec™ tehnički fluidi koriste manje energije za hlađenje hardvera (95% manje, da budemo precizni) i omogućuju zgusnutiju montažu hardverskih komponenti.

  Kako manje stvara više kod hlađenja hardvera. Kako se uz manje dobija više kod hlađenja hardvera.
 • Magija mikrosfera.

  Cubitron™ II abrazivi zadržavaju oštrinu, traju duže i funkcionišu bolje od konvencionalnih abrazivnih materijala.

  Magija mikrosfera. Magija mikrosfera.
 • Evo bistrije ideje.

  Koristite srebrne metalizirane polimerske folije otporne na vremenske uticaje, sa ukupnom refleksijom sunčanog zračenja do 94% od direktnog osvetljenja. Rezultat: LED lampe koje sjajnije svetle u Africi.

  Evo bistrije ideje. Evo bistrije ideje.

Priče


 

 • Pogled na drveće u šumi

  Sirovine

  Svetsko stanovništvo je sve brojnije, ljudi žive sve duže — i troše sve više. Uz tako uvećan pritisak na naše prirodne resurse i materijale koji su konačni, moramo preći sa jeftinih, reciklabilnih materijala na obnovljive proizvod. Kompanije koje se hvataju u koštac sa tim problemima ne samo da pomažu planeti, već i stiču kompetitivnu prednost na tržištu.

  Kompanije '3M' se već decenijama bavi ovim izazovima i nastaviće sa inovacijama i u budućnosti, kroz razvoj obnovljivih zamena za istrošene resurse, povećanjem upotrebe reciklabilnih materijala i daljim razvojem u pravcu održivosti.

 • Obala

  Voda

  Ljudi je piju, koriste je u poljoprivredi i proizvodnji. Smanjenje potrošnje vode i unapređenje kvaliteta vode predstavljaju važne elemente u upravljanju životnom sredinom.

  Voda je naš najvažniji svetski prirodni resurs. I pored svoje opšteprisutnosti, slatka voda predstavlja tek 2.5 ukupnih zaliha vode na zemlji. Najveći deo sveže vode koristi se za navodnjavanje, ali skoro 30 procenata otpada na potrošnju u domaćistvima i u industriji. Sve starija infrastruktura i povećana potražnja postavljaju dostupnost čiste vode kao glavni zadatak za kompaniju '3M' i naše klijente.

  Za neke od naših klijenata, pronalaženje ili isporuka čiste, dostupne vode nije lak zadatak. Mi im možemo pomoći u rešavanju tog problema kroz razvoj tehnologija koje će unaprediti efikasnost korišćenja vode i unaprediti njen kvalitet.

 • Energija sa turbine

  Energija i klima

  Dostupnost pouzdanog snabdevanja energijom direktno utiče na čitavu privredu i na sve društvene zajednice. Korišćenje energije i klimatski problemi zahtevaju sistemske promene u pristupu, i mi smo tu da to unapredimo.

  Od emisije gasova u atmosferu do upotrebe fosilnih goriva, '3M' se kroz proaktivan i kolaborativan pristup bavi problemima energije i klimatskih promena — i u našem poslovanju i za naše klijente. Problemi u vezi sa efikasnim korišćenjem energetskih resursa i klimatskim promenama su vrlo složeni i međusobno povezani. U kompaniji '3M', usredsredili smo se ka shvatanju pomenutih veza i traženju rešenja kojima se promovišu štednja energije, infrastruktura za korišćenje čiste energije i smanjenje emisije gasova staklene bašte u atmosferu. Već imamo veliki broj proizvoda i tehnologija kojima se umanjuje negativan uticaj upotrebe energije na životnu sredinu, promoviše štednja energije i smanjuje emisija gasova staklene bašte u atmosferu. Naš cilj je da nastavimo da razvijamo i uvodimo globalna rešenja radi postizanja dugoročnih pozitivnih uticaja na životnu sredinu.

 • Lekarska ordinacija

  Zdravlje i bezbednost

  Globalni problemi zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu preovlađuju u svim radnim sredinama širom sveta. Trovanja hranom i bolesti nastale zbog zagađene vode izazivaju svake godine smrt 3 miliona ljudi širom sveta. U isto vreme, u proseku jedan na 20 hospitalizovanih pacijenata u zemljama sa niskim i srednjim primanjima će oboleti od neke infekcije u toku bolničkog lečenja.

  Vlade, korporacije i potrošači postavljaju globalne zahteve za unapređenje bezbednosti, zaštite, zdravstvene zaštite i rešenja za očuvanje ispravnosti hrane. Kreativne inovacije, tehnologija, obrazovanje i saradnja su od ključne važnosti ukoliko želimo da se pozabavimo pitanjima zdravlja ljudi i zaštite na radu.

  Već decenijama, '3M' ima čitava odeljenja kojima je zadatak da stvaraju proizvode i usluge usmerene ka unapređenju i zaštiti zdravlja ljudi, bezbednosti i zaštite na radu. Kompanija je istovremeno pomenuto opredeljenje primenila i na svoje poslovne aktivnosti.

 • Konstrukcija robota

  Obrazovanje i razvoj

  Očekuje se da stope nezavisnosti u svetu ostanu na istom nivou i tokom 2017. godine, posebno među mladim stanovništvom. Današnje tržište rada nudi manje mogućnosti, a većina poslova koji su na raspolaganju su suviše specijalizovani za mlade ljude i tek diplomirane studente. Kao tehnološka kompanija, '3M' je svesna važnosti dobro obučenih studenata u oblastima nauke, tehnologije inženjeringa i matematike (STEM) — potrebni su nam mladi umovi koji će zakoračiti u specijalizovane uloge i dati svoj doprinos našoj kompaniji u rešavanju budućiih izazova.


Ključne teme

 • Mnoge oblasti povezane su sa navedenim globalnim izazovima za koje smo razvili posebne strategije, politike ili postupke. Pogledajte kako se kroz tesnu saradnju sa svojim dobavljačima i našu politiku lanca nabavke nosimo sa problemom “ruda i minerala oko kojih se vode ratovi”. I čitajte o našoj stalnoj posvećenosti održivom šumarstvu..