• share

  Magija mikrosfera

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  Magija mikrosfera. 

  3M stakleni mehurići, poznati i kao mikrosfere, smanjuju težinu i povećavaju jačinu brodova, vozila i aviona.

  Magija mikrosfera. 

  3M stakleni mehurići, poznati i kao mikrosfere, smanjuju težinu i povećavaju jačinu brodova, vozila i aviona.

  Magija mikrosfera.

  3M stakleni mehurići, poznati i kao mikrosfere, smanjuju težinu i povećavaju jačinu brodova, vozila i aviona.

   

  • 3M Glass Bubble Microspheres

   Zamislite najlakše čestice koje vam pomažu da smanjite težinu aviona kojima letimo i vozila u kojima se vozimo uz sveukupnu manju potrošnju goriva. U 3M, naši stakleni mehurići čine to svakoga dana. Sa visokim odnosom jačine i težine, ova tehnologija je bitna kod lakih materijala u koje spadaju plastika i kompozitni materijali. U industriji, naši stakleni mehurići se takođe koriste kao punioci koji mogu da smanje ukupne troškove sistema uz poboljšanje svojstava proizvoda.

   Pogledajte magiju mikrosfera na delu