Videoteka za procese u radionici i lakirnici

Videoteka za procese u radionici i lakirnici

  • Video zapisi koji prikazuju mnoge proizvode i procese kompanije 3M za primenu u radionici.


SMART popravka



Popravka karoserije



Popravka plastike



Nanošenje filera



Rešenja za maskiranje



Proces peskarenja



Nanošenje boje



Poliranje i završna obrada automobila



Lična zaštita