Nanošenje prajmera korišćenjem Accuspray™ pištolja

Accuspray™ prajmer pištolja HVLP

 • Revolucionarni dizajn Accuspray™ omogućuje završnu obradu pomoću vrhunskog prajmer pištolja HVLP (velika količina uz mali pritisak) uz veoma niske troškove. Zahvaljujući zamenljivoj dizni, to je poput nanošenja spreja potpuno novim pištoljem svaki put kada koristite novu diznu. Dostupan je niz dizni kako bi se poklopile sa odgovarajućim proizvodom po Vašem izboru.

  Inovativni Sistem Accuspray™ pruža Vam:


  • Lagan i udoban prajmer u obliku pištolja
  • Smanjeno prekomerno prskanje
  • Optimalni model ventilatora
  • Manju upotrebu prajmera i optimizovanu gustinu premaza
  • Ravniji, glatkiji završni sloj koji smanjuje vreme peskarenja
  • Čistiji pištolj i brže menjanje prajmera i nijansi
  • Brzo i lako čišćenje uz manje korišćenje rastvarača
  • Koristite diznu od 1,4 mm za mokro nanošenje prajmera, 1,8 mm za standardni prajmer i 2,0 mm za popunjavanje sprejom

   

Accusplay™ u akciji - video zapisi


Vodič korak po korak – Proces nanošenja prajmera


Korak 1 - Pripremljeno vozilo

  • Grubo obloženo vozilo.
  • Površina popravke pripremljena za nanošenje prajmera (fino brušena P320-P400).

Korak 2 - Čišćenje površine

  • Odmašćivanje površine posebnim sredstvom za čišćenje - poštujte preporuke proizvođača boje.
  • Čišćenje površine pre nanošenja prajmera pomoću Tack Cloth Aqua PN50410.

Korak 3 - Priprema prajmera

  • Različite veličine PPS™ omogućavaju mešanje prajmera na zahtev.
  • Korišćenjem PPS™, nije potrebna dodatna posuda za mešanje. Nije potrebno dosipati prajmer u prajmer pištolj.
  • Integrisani filter. Nije potreban ručni proces filterisanja. (Koristite 200 my za standardni prajmer i 125 my za prajmere za mokro nanošenje).

Korak 4 - Montiranje Accuspray™ pištolj, model HG14

  • Povucite jezičak.
  • Pritisnite diznu (1,8 mm za standardni prajmer, 1,4 mm za prajmer za nanošenje na mokro) na telu pištolja dok se čvrsto ne postavi na svom mestu.
  • Pustite jezičak.
  • Obrnite ga i povežite sa posudom PPS™.
 • Postavljanje i podešavanje pištolja

  • Maksimalni ulazni pritisak: 4,5 bar
  • Maksimalni pritisak prskanja spreja / radni pritisak: 1,38 bar

  Podešavanja:

  • Podesite brzinu ventilatora pomoću gornjeg dugmeta
  • Podesite zapreminu pomoću donjeg dugmeta

Korak 5 - Nanošenje prvog sloja prajmera

  • PPS™ omogućava nanošenje prajmera iz različitih uglova, bez kapanja.
  • Zbog toga se ivice i lukovi točkova mogu bezbedno premazivati.
  • Poštujte uputstvo o preporučenoj debljini sloja!

Korak 6 - Zaustavljanje prskanja

  • Poštujte vreme prskanja koje Vam je preporučeno od strane proizvođača boje!

Korak 7 - Nanošenje drugog sloja prajmera

  • Uz pomoć 3M Accuspray™ pištolja, prskanje je ujednačeno i čisto.
  • Prajmer se lako poravnava, pri čemu se smanjuje vreme i rad na brušenju, radi maksimalne produktivnosti.

  Redovno menjajte Accuspray™ diznu kako biste uvek imali najčistiji režim rada ventilatora.

Korak 8 - IR sušenje

 • Poštujte preporuke proizvođača boje u vezi sa:

   

  • Temperaturom predmeta
  • Vremenom sušenja
  • Udaljenošću grejalice od predmeta

   

Korak 9

 • Čišćenje pištolja prajmera

  • Kratak vek trajanja prajmera sa mogućnostima smanjenih štetnih isparenja (low VOC) zahteva momentalno čišćenje pištolja.
 • Isključite liniju vazduha, okrenite pištolj naopako, povucite okidač da povratite vazduh u PPS ™ Cup. Uklonite PPS ™ kup.

 • Izvadite glavu za atomizaciju sa Accuspray ™ pištoljem povlačenjem okidača, a zatim isključivanjem glave za atomizaciju. Pokretni relej.

 • Čist vrh igle Accuspray ™ očistite čistom pločom za uklanjanje ostatka prajmera.

 • Odložite glavu za atomizaciju i zamenite novom (za zaštitu igle za fluid).


 • Savet:

  Promenite diznu kako biste osigurali čistoću spreja.