• Step 4

  Step 4

  Place the 3M™ PPS™ Colour Match Film into the 3M™ PPS™ Colour Match Film holder, which you can magnetically attach to a suitable surface. Spray the paint onto the film (shade depending on primer and top coat colour), generating an opaque coating, followed by a clear coat application to achieve the final appearance to compare with.

Finding the right colour and shade using 3M™ PPS™ Colour Match Film


 • 3M™ PPS™ Colour Match Film, available in 3 shades of primer (white, medium grey, dark grey), is a thin self-adhesive film that can be applied onto any surface shape and thus allows a exact determination of the colour and shade for the final base coat.

   

  • self-adhesive film does not scratch surfaces as metal cards could do
  • opacity control provided by black 3M™ PPS™ print on film
  • colour check is possible to be done by one person, viewing the colour on the panel from angles and distance too

   

   

3M™ PPS™ lampa za proveru boja i proces usklađivanja boja

Dodavanje svetlosti u procesu usklađivanja boja

 • PPS™ Lampa za proveru boja odgovara spektru dnevnog svetla.

  Ova prenosiva svetlost dizajnirana je u cilju usklađivanja boja, kao i brže i lakše završne obrade,obezbeđujući gotovo dnevnu svetlost, uz identifikaciju defekata nakon farbanja.

    

  • Radionice mogu imati uslove dnevne svetlosti tokom cele godine
  • Redukovanje šansi za ponovnim prepravkama prouzrokovanih neusklađenim bojama, slabom pokrivenošću ili metalnim slojevima
  • Omogućava vidljivost defekata nakon farbanja, poput kružnih tragova, holograma i opekotina

   

   

Vodič korak po korak – identifikacija odgovarajuće boje i nijanse


 • Korak 1

  Korak 1

  Pronađite šifru proizvođača boje iz tela šasije.

 • Korak 2

  Korak 2

  Ispolirajte oblast oko mesta za popravku i proverite boju sa onom koju Vam je obezbedio proizvođač. Kao alternativu koristite fotografski spektar za identifikovanje boje i predložene formulacije.

 • Korak 3

  Korak 3

  Izaberite odgovarajuću boju i osenčenje. Pripremite finalnu boju u skladu sa formulacijom.

  Nanesite premaz na panel, stvarajući neprozirni sloj, u pratnji prozirnog, kako biste mogli da uporedite izgled.

 • Korak 4

  Korak 4

  Uporedite boju sa svojom ciljnom bojom na vozilu pomoću 3M™ PPS™ lampe za proveru boja kako biste uslove dnevnog svetla preneli na svoje popravljeno vozilo.

  The 3M™ PPS™ Lampa za proveru boja radi na dva načina:

  • a) Nizak nivo - za svetlije boje

   b) Visok nivo - za tamne boje (i otkrivanje kružnih tragova)
 • Korak 5

  Korak 5

  Kada ste pronašli odgovarajuću boju i nijansu, sačuvajte Vašu 3M™ PPS™ Foliju za usklađivanje boja kako biste napravili ličnu biblioteku boja i nijansi.