Zaštita disajnih organa tokom radova popravke štete od sudara

 • Kako biste bili sigurni da Vaše telo dobija dovoljno kiseonika, potrebna je velika količina svežeg vazduha. Tokom pripremanja ili nanošenja farbe, naše telo je izloženo potencijalnim opasnim supstancama koje mogu naškoditi raspiratornom sistemu i plućima.

    

  Disanje - najvažnija telesna funkcija - mora biti zaštićeno od

  • Čestica - poput prašine ("P-Filter")
  • Isparenja - poput razređivača - ("A-filter")
  • Preteranog prskanja spreja - A2P2 - kombinacija filtera

Čestice poput prašine, ili određenih tečnh supstanci, mogu biti filtirirani iz vazduha uz pomoć maski za zaštitu od čestica. Isparenja i gasovi mogu biti filtrirani uz pomoć aktivnog ugljenika.

Filter maske za zaštitu od čestica klasifikovane su po nivou apsorpcije i klasi - između P1 - P3, gde klasa P3 pruža najviši nivo zaštite.

Filteri sa aktivnim ugljenikom se isto klasifikuju, samo kroz 2-A klase, gde A2 pruža najviši nivo zaštite.

Tipičan filter za farbanje u spreju jeste A2P2, jer se njime štitite od čestica i isparenja u isto vreme.

Imajte na umu: morate redovno menjati filtere Vaše respiratorne zaštitne opreme - zasićeni filter Vas ne može zaštititi!

Otežano je disati kroz filtere za čestice ukoliko su puni. Kada su u pitanju filteri sa aktivnim ugljenikom, dobro je promeniti ih najkasnije 40 sati posle prve upotrebe.

Pri kupovini filtera, uvek proverite da li je u skladu sa Vašim poslom i državom - ovo je samo grubo uputstvo. Takođe, uvek se držite uputstava za upotrebu.

 • P1 filter (FFP1)

  Za kratke poslove peskarenja sa netoksičnom prašinom

 • P2 Filter (FFP2)
  P2 Filter (FFP2)

  Za standardne poslove peskarenja ili zavarivanja (eventualno uz dodatu zaštitu od ozonskih rupa!)

 • P3 Filter (FFP3)

  Za poslove sa visokom koncentracijom prašine i ograničenom toksičnom prašinom. Ako ste u nedoumici, nosite kompletnu zaštitu sa spoljašnjim izvorom svežeg vazduha.