Zaštita za oči tokom radova popravke štete od sudara

 • Kada radite u farbari ili radionici, Vaše oči su izložene raznim opasnostima, kao što su

    

  • rizici od mehaničarskih povreda, poput upada prašine
  • rizici od hemijskih povreda, poput prskanja ili isparenja

   

  Za Vaše dobro, trebalo bi da uvek nosite zaštitu za oči ukoliko postoji mogućnost za neku od ovih opasnosti!

  Za određene poslove, obavezno je nošenje zaštite za oči, npr. kada pripremate boju ili prskate sprej. Materijali unutar boje često sadrže supstance koje mogu naškoditi Vašem vidu.

Za raspršivanje boje se često preporučuje nošenje kombinovanih maski koje objedinjuje zaštitu disajnih puteva i zaštitu očiju/lica.