Hearing protection

Zaštita za uši tokom radova popravke štete od sudara

  • Većina ljudi svoj sluh uzima zdravo za gotovo - da li se neko pomisli da je čulo sluha najosetljivije čulo i da je sluh odgovoran za telesnu ravnotežu? Teško je zamisliti kako bi bilo da čujemo malo, ili možda da ne čujemo uopšte. Ipak, izloženost svakoj povećanoj buci, posle nekog vremena može prouzrokovati oštećenja sluha. U radionicama, naročito farbarama, često je buka toliko velika da se zaštita za uši nosi u svakom trenutku, kako bi se sprečila oštećenja u budućnosti (u zavisnosti od poslovnih zadataka).


Izvori povišenog nivoa buke mogu biti:

    • Sistem za ventilaciju vazduha u spreju
    • Sistem za ventilaciju u radionicama
    • Električni ili pneumatski pogonski alat

    Preporuka je (a u nekim zemljama i obaveza) ili da morate imate dostupnu zaštitu za uši (obično od 85 dB), ili da morate da je nosite za sopstveno dobro (od 90 dB).

Stoga zaštitite svoj sluh – nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!