Informacije o poslodavcu koji pruža jednake mogućnosti

U 3M radimo u angažovanom okruženju u kojem sarađujemo - i u kojem se ideje slobodno razmenjuju. U kojem prelazimo granice, dolazimo u druge kulture i na druga tržišta da bismo rešavali probleme klijenata. U kojem se podstiču otvorena komunikacija, kreativnost i istraživanje.