Podrška

Da li imate pitanje ili komentar? Pogledajte informacije u daljem tekstu koje vam mogu pomoći. Ukoliko i dalje imate komentar ili pitanje, pošaljite nam poruku u donjem delu stranice.

Ukoliko ste zainteresovani da konkurišete za posao u 3M i potrebna vam je posebna pomoć ili smeštaj da biste konkurisali za objavljenu poziciju, kontaktirajte našu direkciju ljudskih resursa na telefon 1-877-496-3636.

Često postavljana pitanja


Pošaljite nam poruku

Odgovorićemo na vaš zahtev poslat elektronskom poštom u roku od 24 - 48 sati radnog vremena.

Sva polja se moraju popuniti, osim ako je navedeno da su opciona

  • Informacije koje dostavite na ovom obrascu Kontaktirajte nas, koristiće se prema vašem zahtevu i na način koji je opisan u našoj Politici privatnosti na internetu.

    Molimo vas da imate u vidu da se ove informacije (iz prvobitnog i naknadnog odgovora) mogu preneti na server koji se nalazi u SAD, radi procene i memorisanja. Ukoliko niste saglasni sa ovakvom upotrebom vaših ličnih podataka, molimo vas da ne koristite sistem Kontektirajte nas.

  • Pošalji
Hvala vam što ste kontaktirali 3M.

Naš cilj je da vam odgovorimo na zahtev u roku od 24 časa. Međutim, za neka pitanja je potrebno da se dodatno istraže da bismo vam odgovorili na odgovarajući način.