3M Proizvodi za automobilsku industriju

 

 • share

  Poboljšajte efikasnost. Smanjite otpad

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  Poboljšajte efikasnost. Smanjite otpad

  Kombinacijom 3M™ Accuspray™ i PPS™ sistema možete uraditi svoj posao brže, lakše i jeftinije – svaki put.

  Poboljšajte efikasnost. Smanjite otpad

  Kombinacijom 3M™ Accuspray™ i PPS™ sistema možete uraditi svoj posao brže, lakše i jeftinije – svaki put.

  Poboljšajte efikasnost. Smanjite otpad

  Kombinacijom 3M™ Accuspray™ i PPS™ sistema možete uraditi svoj posao brže, lakše i jeftinije – svaki put.

  • Spray Nozzle Gun

   U prometnoj radionici efikasnost je sve. Kombinovanjem 3M™ Accuspray™ sistema sa zamenljivom glavom za raspršivanje sa 3M™ PPS™ sistemom za pripremu boje dobijate jedno jedinstveno rešenje za nanošenje prevlaka. Možete da mešate, merite i filtrirate u PPS™ (ukloniti TM) sistemu jednokratne posude, montirane na revolucionarnom sistemu Accuspray™ (ukloniti TM) izmenljive glave za raspršivanje, a zatim prskati. Ovi kombinovani sistemi praktično eliminišu upotrebu rastvarača za čišćenje pištolja i posude, i smanju količinu otpadnog materijala. Rezultat? Svaki posao se uradi brže, lakše i jeftinije.

   Pogledajte kako brzo nanosimo prevlake.

   Pogledajte Quick Coating aplikaciju