1. Srbija
 2. Politika privatnosti

3M Srbija

3M Politika privatnosti na internetu

3M Globalna politika privatnosti na internetu

 

 • 3M poštuje vaše pravo na privatnost. Ova politika daje kratak opis ličnih podataka koje možemo da prikupljamo i načina na koji možemo da ih koristimo. Ova politika takođe opisuje druge značajne teme u vezi sa zaštitom vaše privatnosti.

 • 3M Globalna politika privatnosti na internetu

  Politika 3M je da poštuje sve važeće zakone o privatnosti i zaštiti podataka. Ova obaveza odražava značaj koji dajemo zaradama i očuvanju poverenja naših zaposlenih, klijenata, poslovnih partnera i drugih koji nam dostavljaju svoje privatne podatke.

  Ova Globalna politika privatnosti na internetu ('Politika') opisuje kako 3M štiti vašu privatnost prilikom prikupljanja ličnih podataka na 3M sajtovima. Termin "lični podaci" koji se koristi u ovoj Politici predstavlja informacije koje vas lično identifikuju, samostalno ili zajedno sa drugim informacijama koje su nam raspoložive.

  Ova Politika se generalno primenjuje na sve veb sajtove kojima upravlja 3M ili se upravlja u njegovo ime, kao i na njegove poslovne jedinice širom sveta (pojedinačno "3M veb sajt") .

 • Izjave o privatnosti na veb sajtu

  Iako se ova Politika odnosi uopšteno na sve veb sajtove, svaki 3M veb sajt ima različite namene i karakteristike. Ukoliko je potrebno dostaviti dodatne ili drugačije podatke koji se odnose na specifičan 3M veb sajt, takve podatke ćemo dostaviti za taj sajt ili u zasebnoj izjavi o privatnosti koja se postavlja na taj sajt (Izjava o privatnosti na veb sajtu). Svako pojedinačno obelodanjivanje podataka ili Izjava o privatnosti na veb sajtu predstavlja dodatak i izmenu ove Politike, ali isključivo u odnosu na veb sajt kompanije 3M na koji se ona postavi.

 • Ograničenja u pogledu prikupljanja, korišćenja i obelodanjivanja ličnih podataka

  U meri u kojoj je to propisano važećim zakonom, kad god 3M prikuplja lične podatke na veb sajtu 3M, 3M će:

  • vama blagovremeno i na odgovarajući način dostaviti obaveštenje o svojoj praksi postupanja sa podacima;

  • prikupljati, koristi, obelodaniti i preneti Vaše lične podatke samo uz vašu saglasnost, koja može biti data izričito ili implicitno, u zavisnosti od osetljivosti ličnih podataka, zakonskih uslova i drugih činilaca;

  • prikupljati vaše lične podatke samo za specifične, ograničene svrhe. Informacije koje prikupljamo će biti relevantne, adekvatne i neće biti preteranog obima, za svrhe za koje se prikupljaju;

  • obrađivati vaše lične podatke na način koji je u skladu sa ciljevima zbog kojih su prvobitno prikupljeni ili sa kojom ste se naknadno saglasili;

  • preduzeti komercijalno razumne korake kako bi se obezbedilo da vaši lični podaci budu pouzdani za svrhe za koje su namenjene, da budu tačne, potpune i ako je potrebno, ažurirane;

  • neće koristiti lične podatke u direktne marketinške svrhe a da vam ne da priliku da ih povučete; i

  • preduzeti odgovarajuće mere, po ugovoru ili na drugi način, da obezbedi adekvatnu zaštitu ličnih podataka koje se obelodane trećem licu ili prenesu drugim zemljama, gde spada i njihovo prenošenje u okviru kompanije 3M.

 • Informacije prikupljene na 3M veb sajtovima i kako se mogu koristiti

  Kada pristupite i koristite sajt 3M, postoje 3 načina kako možemo prikupljati informacije o vama:

  1. Informacije koje nam je poslao vaš veb pretraživač

  3M prikuplja informacije koje nam je automatski poslao vaš internet pretraživač. Ove informacije obično sadrže IP adresu vašeg internet provajdera, ime operativnog sistema (kao što je Macintosh® ili Vindovs®) i ime i verziju pretraživača (kao što je Internet Explorer® ili Netscape®). Informacije koje primamo zavise od toga kako je podešen vaš Internet pretraživač. Molimo vas da pregledate svoj pretraživač ako želite da saznate koje informacije vaš pretraživač šalje ili kako da promenite podešavanja.

  Informacije koje vaš pretraživač daje vas ne identifikuju lično. Mi koristimo ove informacije za dobijanje statističkih podataka koji nam pomažu da unapredimo naše stranice i da bi one bile kompatibilnije sa tehnologijama koje koriste naši onlajn posetiloci.

  2. informacije prikupljene postavljanjem "kolačića" na vaš računar

  3M može da dobije informacije o vama instaliranjem 'taga' na hard disku računara. Ovaj tag je poznat kao "kolačić".

  Svi naši 3M sajtovi koriste 'kolačiće sesija'. Kolačići sesija se koriste za označavanje računara jedinstvenim identifikatorima koje generiše računar kada pristupate našem sajtu. Kolačići sesija vas ne identifikuju lično i ističu nakon što zatvorite pretraživač. Mi koristimo kolačiće sesija za prikupljanje statističkih podataka o načinima na koje posetioci koriste naše sajtove - koje stranice posećuju, koje linkove koriste i koliko dugo se zadržavaju na svakoj stranici. Ove podatke (poznate kao "Clickstream podaci") analiziramo u vidu statistike, kako bismo stekli bolji uvid u interesovanja naših posetilaca i potrebu da se poboljša sadržaj i funkcionalnost naših sajtova.

  Neki 3M sajtovi takođe koriste 'uporne kolačiće'. Ovi kolačići ne ističu kada zatvorite pretraživač; oni ostaju na računaru dok ih ne izbrišete. Dodeljivanjem računaru jedinstvenog identifikatora, u stanju smo da stvorimo bazu svojih prethodnih izbora i sklonosti i kada je potrebno da se takvi izbori i sklonosti ponovo prikupe, oni se kod nas mogu dobiti automatski, čime se štedi vreme i trud. Na primer, nakon što obavite kupovinu, ako odlučite da još nešto kupite, vaš adresa za isporuku će biti zadržana i biće potrebno samo da je potvrdite. Ako sajt 3M koristi 'uporne kolačiće' mi ćemo vas obavestiti o tome kroz Izjavu o privatnosti objavljenu na tom sajtu.

  Ako ne želite da primate kolačiće, možete podesiti da vaš pretraživač odbije kolačiće ili da vas upozorava kada je kolačić postavljen na računaru. Iako ne morate da prihvatite kolačiće kada posetite sajt 3M, možda nećete moći da koristite sve funkcionalnosti sajta, ako vaš pretraživač odbije naše kolačiće.

  3. Informacije koje dajete svesno i dobrovoljno

  3M prikuplja informacije koje dajete svesno i dobrovoljno kada koristite sajt 3M, na primer, informacije koje obezbedite kada se prijavite da primate obaveštenja preko elektronske pošte, kada ste završili anketu, ili kada postavite pitanje ili kada se odgovara na elektronsku poštu. U mnogim slučajevima, ove informacije će biti lični podaci.

  3M koristi ove informacije za svrhe za koje ste ih dostavili. Na primer, ako dajete svoju e-mail adresu kada se prijavite da primate upozorenja preko elektronske pošte, koristićemo vašu e-mail adresu da vam dostavimo upozorenja koja ste tražili.

  Takođe možemo koristiti informacije koje prikupimo sa 3M sajtova za razne poslovne svrhe, kao što su korisnički servis, sprečavanje prevara, istraživanje tržišta, unapređenje naših proizvoda i usluga i pružanje vama i vašoj kompaniji onih informacija za koje verujemo da vam mogu biti od koristi. Takođe možemo ukloniti sve lične podatke a ostale koristiti za istorijske i statističke podatke ili u naučne svrhe.

  Mnogi od 3M sajtova dozvoljavaju da se opredelite za to kako će se vaši lični podaci koristiti. U većini slučajeva, mi od vas zatražimo da navedete svoj izbor onda kada i na stranici na kojoj dajete svoje lične podatke.

 • Dostavljanje ličnih podataka

  3M neće prodavati lične podatke prikupljene sa svojih sajtova na listu za slanje elektronske pošte posrednika, bez vaše izričite saglasnosti.

  3M može preneti vaše lične podatke drugim poslovnim jedinicama 3M. Kada to učinimo, te druge poslovne jedinice 3M će koristiti dobijene informacije na način koji je u skladu sa namenom za koje su prvobitno prikupljene (ili na koju se kasnije pristali) i isključivo onako kako je to dozvoljeno ovom politikom, važećim Izjavama o privatnosti na veb sajtu koje se primenjuju u državi kao i svim zakonima o zaštiti privatnosti i podataka koji su na snazi.

  3M takođe može preneti vaše lične podatke trećim licima koje angažujemo za pružanje usluga podrške za naše potrebe. Te treće strane smeju koristiti vaše lične podatke koje im prenesemo isključivo za izvršenje usluga za naše potrebe i moraju sa njima postupati kao sa strogo poverljivim podacima.

  U nekim slučajevima, 3M može da preneti vaše lične podatke trećim licima koji su naši partneri u pružanju proizvoda i usluga za naše klijente. Kada to učinimo, zahtevaćemo od naših poslovnih partnera da lične podatke koje smo im preneli koriste na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prvobitno prikupljeni (ili sa kojom ste se kasnije saglasili) i isključivo na način dozvoljen ovom Politikom, važećim Izjavama o privatnosti na veb sajtu koje se primenjuju u državi kao i svim zakonima o zaštiti privatnosti i podataka koji su na snazi.

  U određenim, retkim prilikama, možemo preneti ili dostaviti lične podatke nepovezanim trećim licima. Na primer, možemo dostaviti lične podatke trećem licu (i) na vaš zahtev; (ii) skladu sa zakonskim potrebama ili sudskim nalogom; (iii) radi istrage eventualnog krivičnog dela, kao što je krađa identiteta; (iv) u vezi sa prodajom, kupovinom, spajanjem, reorganizacijom, likvidacijom ili prestankom poslovanja 3M ili poslovne jedinice 3M; ili (v) pod sličnim okolnostima. Ukoliko se to dogodi, mi ćemo preduzeti odgovarajuće korake da zaštitimo vaše lične podatke.

  Mnogi od naših 3M sajtova omogućavaju da se opredelite da li ćete dozvoliti obelodanjivanje, odnosno prenos vaših ličnih podataka. U većini slučajeva, od vas ćemo zatražiti da navedete svoj izbor u vreme i na stranici na kojoj dajete svoje lične podatke.

 • Bezbednost ličnih podataka

  Vaši lični podaci će uglavnom biti memorisani u bazi podataka kompanije 3M ili bazi podataka koju vode naši provajderi. Većina ovih baza podataka se čuva na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD. U meri u kojoj to nalaže zakon, ako se vaši lični podaci prenose van vaše zemlje, dostavlja se odgovarajuće obaveštenje o tome.

  3M preduzima razumne mere za zaštitu poverljivosti, bezbednost i nepovredivost vaših ličnih podataka. Na primer, mi koristimo Secure Socket Laier ( SSL) tehnologiju za prenos ličnih podataka preko interneta. Iako koristimo sigurnosne mere da bismo zaštitili vaše lične podatke od neovlašćenog obelodanjivanja, zloupotrebe ili menjanja, kao i u slučaju svih računarskih mreža koje su povezane na internet, ne možemo garantovati bezbednost informacija koje šalju preko interneta i ne preuzimamo na sebe odgovornost za kršenje bezbednosti koje je objektivno van naše kontrole.

 • Pristup ličnim podacima

  Lične podatke koje nam dostavite preko 3M sajta možete pregledati, ispraviti i ažurirati koristeći mehanizam povratne informacije koji se nalazi na određenom veb sajtu 3M

 

 • Zadržavanje ličnih podataka

  3M zadržava lične podatke prikupljene na veb sajtu 3M sve dok je neophodno da se usluge i proizvodi kao i informacije koje tražite dostavljaju na vaš zahtev, ili na način dozvoljen važećim zakonom.

 • Children and Parents

  Veb sajtovi 3M generalno nisu namenjeni licima starosti ispod 13 godina. 3M svesno ne traži niti prikuplja lične podatke od ili o deci na svojim veb sajtovima, izuzev kada je to dozvoljeno prema važećem zakonu. Ukoliko je vaše dete dostavilo lične podatke a vi želite da zahtevate da se takvi podaci izbrišu iz naše evidencije, to možete učiniti koristeći mehanizam za povratnu informaciju koji se nalazi na određenom veb sajtu 3M, tako što ćete kliknuti na ovaj link za povratnu informaciju ili slanjem dopisa na adresu: 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Pitanja o ovoj Politici ili našim Izjavama o privatnosti

  Ako imate pitanja u vezi sa ovom Politikom ili zemljom ili Izjavom o privatnosti na veb sajtu, ili o tome kako koristimo vaše lične podatke, molimo vas da nas kontaktirate.

 • Izmene ove politike i naših Izjava o privatnosti

  3M zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu Politiku, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštavanja, tako što će revidiranu verziju ove Politike postaviti na naš veb sajt 3M. Takođe zadržavamo pravo da ažuriramo ili izmenimo naše Izjave o privatnosti za zemlju ili veb sajt, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštavanja, tako što ćemo revidiranu Izjavu o privatnosti postaviti na važeći veb sajt kompanije 3M. Ukoliko izmenimo ovu Politiku ili bilo koju Izjavu o privatnosti, takve izmene će se odnositi samo na lične podatke koje prikupljamo nakon što smo postavili revidiranu Politiku ili Izjavu o privatnosti na važeći veb sajt 3M.