1. Srbija
  2. O kompaniji 3M

Budite deo onoga što se tek očekuje.

Istražite prilike za radna mesta koja nudimo

O društvu 3M

  • Saznajte nešto o našoj kulturi uvođenja inovacija i kako nauku primenjujemo na život.

  • Pridružite se 3M-ovom timu posvećenih inovatora koji za sobom ostavljaju trag i menjaju način života ljudi širom sveta.

  • Pronađite informacije o finansijskim rezultatima kompanije 3M i njene najnovije prezentacije.

  • Pogledajte kako ljudi iz 3M-a koriste nauku, tehnologiju i saradnju da savladaju globalne izazove i unaprede življenje.

  • Naučite više o tome kako ulažemo u zajednice u kojima živimo i radimo.

  • Otkrijte kako naš svetski tim projektanata kreativno sarađuje na stvaranju inovativnih proizvoda, usluga i iskustava.

  • Pogledajte kako 3M prikuplja različite, energične timove zaposlenih u okviru svog okruženja i tako maksimalno koristi svoje potencijale.

  • Saznajte kako zaposleni u 3M grade zdravu kulturu koja čini da ispoljavamo ono najbolje u sebi.

  • Pogledajte naš Kodeks ponašanja koji obezbeđuje da radimo poštujući najviša pravila etike.

Kontaktirajte 3M

Adresa

3M EMEA GmbH,
Kühlhausstrasse 2, 4900 Langenthal, Switzerland

This portlet has not been configured with a feed for this URL. See Wiki Page for details on configuration options.