1. Srbija
  2. Pretraga sigurnosno-tehničkih listova (SDS)

Pretraga bezbednosnog lista (MSDS)

Pronalazač bezbednosnih listova

Pronađi rezultate

Sigurnosno-tehnički listovi na ovom sajtu možda ne ispunjavaju uslove propisane zakonom vaše zemlje. Da biste dobili primerak sigurnosno-tehničkog lista u formatu koji propisuje zakon vaše zemlje, obratite se lokalnoj filijali kompanije 3M. Takođe obezbeđujemo onlajn SDS informacije za druge zemlje na lokalnom jeziku.

 

Saveti za pretragu

Bezbednosni listovi (SDS) proizvoda kompanije 3M su dostupni korisnicima opasnih materija.

3M vam dozvoljava da pristupite informacijama na bezbednosnim listovima pod uslovom da ove informacije budu u potpunosti umnožene bez ikakvih promena osim ukoliko nije dobijena prethodna saglasnost kompanije 3M, kao i da se kopija ili original bezbednosnih listova neće preprodavati ili na drugi način distribuirati sa ciljem ostvarivanja profita.

 

Naziv/broj proizvoda

U polje za naziv/broj proizvoda možete uneti kombinaciju reči i brojeva kao što su imena i brojevi modela.

Primer: kada pretražujete 3M™ čistač za radni sto i ordinaciju, možete uneti „čistač za radni sto 573”.

 

Format broja bezbednosnog lista i 3M ID broja

Primer: brojevi bezbednosnog lista10-0157-7 i 70-0160-6830-9

 

SDS brojevi

Ovi brojevi se ponekad mogu naći na pakovanju proizvoda.

 

Fragmenti

Ne znate ceo broj bezbednosnog lista? Samo unesite najmanje dve cifre.

 

SDS brojevi

 

Pitanja u vezi sa bezbednosnim listovima

Ako ne možete da pronađete određene informacije o bezbednosnom listu, pozovite 1-888-364-3577 ili 1-651-737-6501.