1. Pretraga sigurnosno-tehničkih listova (SDS)

Pretraga bezbednosnog lista (MSDS)

SDS Finder

Pronađi rezultate

Sigurnosno-tehnički listovi na ovom sajtu možda ne ispunjavaju uslove propisane zakonom vaše zemlje. Da biste dobili primerak sigurnosno-tehničkog lista u formatu koji propisuje zakon vaše zemlje, obratite se lokalnoj filijali kompanije 3M. Takođe obezbeđujemo onlajn SDS informacije za druge zemlje na lokalnom jeziku.

 

Saveti za pretragu

Sigurnosno-tehnički listovi (SDS) za 3M ​​proizvode dostupni su korisnicima opasnih materija.

3M omogućava pristup SDS informacijama, pod uslovom da se informacije kopiraju u potpunosti bez izmena, izuzev uz prethodno odobrenje kompanije 3M, pri čemu se ni kopija ni original neće preprodavati niti distribuirati na drugi način s namerom da se profitira.

 

Naziv/broj proizvoda

Možete uneti kombinaciju reči i brojeva u polje za naziv/broj Proizvoda, poput naziva proizvoda i broja modela.

Primer: sredstvo za čišćenje radnog stola 573 kada tražite 3M​™ Sredstvo za čišćenje radnog stola i kancelarije.

 

Format SDS i 3M identifikacionog broja

Primer: 10-0157-7 i 70-0160-6830-9

 

SDS brojevi

Ovi brojevi se ponekad mogu naći na pakovanju proizvoda.

 

Fragmenti

Ne znate kompletan SDS broj? Unesite barem dve cifre.

 

SDS brojevi

 

Pratite nas
Brendovi navedeni u gornjoj listi predstavljaju robne marke kompanije 3M